DÒNG CÀ PHÊ ÂM NHẠC

Âm nhạc thì không thể thiếu khi thưởng thức cà phê, cũng như Âm nhạc sẽ khẳng định cá tính cũng như cách thưởng thức cà phê của từng cá nhân khác nhau. Đặc tính của từng loại cà phê cũng rất đa đạng và phong phú tuỳ vào gu thưởng thức của người. Hiểu được điều này, The Hill Coffee luôn tìm hiểu, phân tích để đưa ra những dòng sản phẩm đặc trưng phù hợp với cá tính và phong cách thưởng thức của từng khách hàng để qua đó, khi thưởng thức dòng cà phê Âm nhạc chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ tìm thấy chính mình trong mỗi tách cà phê The Hill Coffee – Dòng âm nhạc.

Cà Phê The Hill Dòng Âm Nhạc (Music Coffee) - Classical

Cà Phê The Hill Dòng Âm Nhạc (Music Coffee) - Indie

Cà Phê The Hill Dòng Âm Nhạc (Music Coffee) - Jazz

Cà Phê The Hill Dòng Âm Nhạc (Music Coffee) - Pop

Cà Phê The Hill Dòng Âm Nhạc (Music Coffee) - Rock