Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Bọ Ngựa (Mantodea)

  • Phương pháp chế biến:
  • Mức độ rang: Medium
  • Hương vị:
  • Phương pháp pha: V60, Chemex, Aeropress, Moka, Espresso
  • Khối lượng tịnh: 200 gram
  • Giá tham khảo: 150.000đ

Sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất

Mua ngay

SẢN PHẨM LIÊN QUAN


Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Cánh Cam (Ladybug)

Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Ếch (Frog)

Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Chuồn Chuồn (Dragonfly)

Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Kiến (Ant)

Cà Phê The Hill Dòng Hữu Cơ (Organic Coffee) - Bọ Ngựa (Mantodea)