DÒNG CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

Dựa trên nhu cầu về thị trường, với sự cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ trong từng sản phẩm, The Hill Coffee luôn chăm chút từng hạt cà phê để đem đến những sự kết hợp hoàn hảo theo tỷ lệ nhất định. Đồng thời, tuỳ theo yêu cầu của từng khách hàng mà chúng tôi có thể tư vấn và đưa ra cho bạn những sản phẩm cà phê phù hợp, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Arabica 1

Arabica 2

Arabica 3

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 1

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 2

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 3

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 4

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 5

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 6

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 7

Cà Phê The Hill Blend – Gu Mộc 8

Cà Phê The Hill Blend – Gu Truyền Thống 1

Cà Phê The Hill Blend – Gu Truyền Thống 2

Cà Phê The Hill Blend – Gu Truyền Thống 3

Cà Phê The Hill Blend – Phin Sữa 1 (Dạng xay sẵn)

Cà Phê The Hill Blend – Phin Sữa 2 (Dạng xay sẵn)

Cà Phê The Hill Blend – Phin Sữa 3 (Dạng xay sẵn)

Espresso 1

Espresso 2

Espresso 3

Espresso 4

Robusta 1

Robusta 2

Robusta 3